Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tuyển dụng thuyền viên làm việc trên đội sà lan của Công ty, cụ thể như sau:1.    Thông tin phương tiện:- Loại phương tiện: Sà lan- Trọng tải: Từ 600 tấn đến…