Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội , Phường Trường Thọ , Thành phố Thủ Đức , Thành phố HCM

Điện thoại: 08 37404061

Fax: 08 37404062

Vốn Điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ

 

 

 

Gửi Email