TUYỂN DỤNG  LIÊN HỆ
Chào mừng các bạn đến với Website của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên
 

 
 

 HTV Thông báo

UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu của CTCP Vận tải Hà Tiên..........
Chốt danh sách cổ đông,thực hiện chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ ........
HTV chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ..........
Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.......
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.....
Tình hình Quản trị năm 2015...
Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2015 của HTV...............
Nghị quyết  ĐHĐCĐ 2015
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015..
Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ........
Thư Mời và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015................
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015............
Thông báo: Ô. Trương Công Bảo thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 31/03/2015......
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015...
Thông báo V/v chốt danh sách CĐ nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015...
Quy chế Hoạt động của HĐQT...
Quy chế Quản lý Tài chính...
Quy chế Quản lý công nợ....
HTV bổ nhiệm Thư ký HĐQT
Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.............
Tình hình Quản trị năm 2014.........
Công bố thông tin giao dịch  cổ phiếu quỹ.........
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014.........
Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2014 của HTV...............
Công bố thông tin về việc chỉnh sửa Điều lệ phù hợp với quy định hiện hành................
Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014...........
Thư mời và Giấy ủy quyền  Đại hội đồng cổ đông 2014.........
HTV chốt danh sách cổ đông tiến hành ĐHCĐ 2014
   
 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

Thông báo: Chi trả cổ tức năm 2012.....
Thông báo: Thay đổi mẫu dấu của HTV.......
Thông báo: Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (theo NQ ĐHCĐ 2013)........
Thông báo: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.............
Biên bản kiểm phiếu ngày 06/8/2013....
HTV: Thông báo xin ý kiến của cổ đông.....
Phiếu xin ý kiến cổ đông...
HTV chốt danh sách cổ đông,xin ý kiến bằng văn bản
Điều lệ Công ty (có bổ sung -2013)
HTV : Thư mời  ĐHCĐ 2013
HTV :Giấy xác nhận và giấy ủy quyền tham dự  ĐHCĐ 2013.....
Tài liệu ĐHCĐ 2013
HTV :  Thông báo ngày chốt danh sách để tiến hành ĐHCĐ 2013
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 32, ngày  15/3/2013. HĐQT  HTV bổ nhiệm Ô.ĐỖ VĂN HUÂN- thành viên HĐQT làm Tổng Giám Đốc Công ty..
Căn cứ Nghị quyết luân chuyển ngày 31/01/2013, HĐQT  HTV bổ nhiệm Ô.ĐỖ VĂN HUÂN- thành viên HĐQT làm Phó Giám Đốc Công ty......
HTV :  Thông báo chi trả cổ tức năm 2011.....
HTV :  Nghị quyết ĐHCĐ 2012
Đièu lệ C.Ty CP VT Hà Tiên
   
 
 
     
 
 
   
 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN được thành lập theo quyết định số 24/2000/QĐ/TG ngày 21/01/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển Xí Nghiệp Vận Tải thuộc Công ty Xi Măng Hà Tiên 1 thành Công ty Cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 410300047 ngày 24/02/2000 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

  • Thời điểm bắt đầu hoạt động: 01/05/2000
  • Vốn điều lệ:  100.800.000.000 ( Một trăm tỷ tám trăm triệu đồng ) .
  • Địa chỉ: Km số 7, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí minh
  • Điện thoại: (84-8) 38978924 Fax: (84-8) 38966169

Ngành nghề kinh doanh


Tổng hợp vật tư, thiết bị
Phương tiện vận tải thủy bộ
Kinh doanh bến bãi


Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường thủy 


Tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng và đào tạo cho cán bộ công nhân viên Công ty để cập nhật hóa và nâng tầm kiến thức theo từng chức danh ngành nghề.

Tạo môi trường thuận lợi cho mỗi cá nhân để phát huy hết khả năng của mình đóng góp xây dựng Công ty ngày một lớn mạnh.

Xây dựng tinh thần phục vụ khách hàng, hết lòng hết sức chăm lo đến lợi ích của khách hàng với phương châm


TẬN TỤY VÀ TIN CẬY

 

Copyright © 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN . All rights reserved.