TUYỂN DỤNG  LIÊN HỆ
Chào mừng các bạn đến với Website của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên
 

 
 

 HTV Thông báo

HTV- Thay đổi mẫu con dấu
Lựa chọn Công ty kiểm toán.........
Giấy chứng nhận ĐKDN....
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.............
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ 2016.................
HĐQT bổ nhiệm Ô. Trần Văn Quỳnh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và Ô. Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 21/03/2016 -  theo NQ số 09/2016/NQ-HĐQT ngày 21/03/2016
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Cổ đông......
Thay đổi người đại diện pháp luật.......
Việc thay đổi niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết...
UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu của CTCP Vận tải Hà Tiên..........
Chốt danh sách cổ đông,thực hiện chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ ........
HTV chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ..........
Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.......
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc.....
Tình hình Quản trị năm 2015...
Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2015 của HTV...............
Nghị quyết  ĐHĐCĐ 2015
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015..
Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ........
Thư Mời và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015................
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015............
Thông báo: Ô. Trương Công Bảo thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 31/03/2015......
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015...
Thông báo V/v chốt danh sách CĐ nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015...
Quy chế Hoạt động của HĐQT...
Quy chế Quản lý Tài chính...
Quy chế Quản lý công nợ....
HTV bổ nhiệm Thư ký HĐQT
Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.............
   
   
 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

Đièu lệ C.Ty CP VT Hà Tiên
   
 
 
     
 
 
   
 

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN được thành lập theo quyết định số 24/2000/QĐ/TG ngày 21/01/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển Xí Nghiệp Vận Tải thuộc Công ty Xi Măng Hà Tiên 1 thành Công ty Cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 410300047 ngày 24/02/2000 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

  • Thời điểm bắt đầu hoạt động: 01/05/2000
  • Vốn điều lệ:  131.040.000.000 ( Một trăm ba mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng ) .
  • Địa chỉ: 296 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí minh
  • Điện thoại: (84-8) 37404061           Fax: (84-8) 37404062

Ngành nghề kinh doanh


Tổng hợp vật tư, thiết bị
Phương tiện vận tải thủy bộ
Kinh doanh bến bãi


Dịch vụ vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải đường thủy 


Xây dựng tinh thần phục vụ khách hàng, hết lòng hết sức chăm lo đến lợi ích của khách hàng với phương châm  TẬN TỤY VÀ TIN CẬY 

 

Copyright © 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN . All rights reserved.