Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 13:27

Thông báo mời thầu Gia công lắp đặt và cung cấp vật tư thiết bị cho sà lan, trang thiết bị, hộp số thuỷ lực đóng mới 12 sà lan (Lần thứ 2)