Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 09:16

Thông báo chào giá cạnh tranh lắp đặt thiết bị định vi phương tiện thủy

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có nhu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện thủy nội địa cho 45 sà lan hoạt động trên các tuyến đường sông phía Nam với các tiêu chí mục tiêu như sau:
-    Quản lý được hành trình của các phương tiện; theo dõi thời gian vận hành, thời gian đậu nghỉ của phương tiện trên từng tuyến;
-    Quản lý, theo dõi được thời gian mỗi lần đóng mở nắp hầm hàng (từ 8 -  12 nắp/phương tiện), dữ liệu hình ảnh sẽ được lưu lại trên Server tối thiểu 15 ngày;
-    Khi nắp hầm hàng của phương tiện được đóng, mở thì sẽ có tín hiệu (bằng tin nhắn điện thoại) thông báo gửi đến người có trách nhiệm theo dõi;
-    Các tính năng khác phục vụ công tác quản lý phương tiện.
Kính mời quý công ty tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên bằng cách gửi bộ hồ sơ bao gồm hồ sơ năng lực của công ty và thư chào giá kèm theo mô tả chi tiết tính năng thiết bị và phần mềm quản lý. Hồ sơ bỏ trong bao thư dán kín và gửi tới địa chỉ sau trước 14h00 ngày 20–03–2017

           CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

          296 TRẦN NÃO, PHƯỜNG BÌNH AN, QUẬN 2, TP.HCM

           Mọi thông tin vui lòng liên hệ Anh Đại. Điện thoại: 08-37404061 (Ext 216)       Fax: 08 37404062