Tin công ty

Thứ sáu, 30 Tháng 8 2019 15:07

Công bố thông tin

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GIA CÔNG  PHẦN MỀM QUẢN TRỊ PHƯƠNG TIỆN THỦY Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có nhu cầu  trang bị phần mềm quản trị phương tiện thủy với tiêu chí: Quản lý…
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên có nhu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình phương tiện thủy nội địa cho 45 sà lan hoạt động trên các tuyến đường sông phía Nam với các tiêu…